Turistično društvo Kog

Leta 1971 je bilo na Kogu ustanovljeno Olepševalno društvo. Pobudniki za ustanovitev tega društva so bili nekaj starejših krajanov in predvsem mladi Kogovčani, ki so že takrat začeli razmišljati o turizmu in o tem, kako bi lepše uredili svoj kraj. Nekaj prvih članov tega društva je z navdušenjem in s polno elana odstranilo ostanke nekdanjega župnijskega vrta in na tem mestu zasadilo okrasno grmičevje. Nastal je pravi mali park z zasajenimi vrtnicami in urejenimi potkami ter klopmi. Vrtnice so bile posajene tudi ob poti proti osnovni šoli. Društvo je po nekaj letih prenehalo delovati. Prvi predsednik Olepševalnega društva je postal Ivan Volaj z Vitana.

Po nekaj letih je delo tega društva zamrlo in vse do leta 1993, se na področju turistične dejavnosti in urejanja okolja ni dogajalo praktično nič, razen urejanja infrastrukture, za kar je skrbela krajevna skupnost. Januarja 1993 so se na ustanovnem občnem zboru zbrali nekateri Kogovčani in Kogovčanke in ustanovili Turistično društvo Kog.

Začetno navdušenje in zbiranje idej za delovanje turističnega društva se je hitro spremenilo v nejevoljo novoizvoljenega vodstva, ki je spoznalo, da za delo ostajajo zgolj tisti iz najožjega vodstva, drugi pa so se umaknili v ozadje in veselo kritizirali. Pa pobudniki ustanovitve turističnega društva niso odnehali.

Že aprila tega leta so organizirali prvo vinsko pokušino. Bilo je prijetno in zabavno. Prireditev je potrdila, da so kogovske vinogradniške lege vrhunske in, da na Kogu dozorevajo prav tako vrhunska vina.
Prvo leto delovanja društva je stekla akcija ocenjevanja okolja naših domačij. Turistično društvo se je odločilo za stroge kriterije ocenjevanja, da z množico priznanj ne bi razvrednotili ideje in tudi lično izdelanih priznanj, ki so se podelila najboljšim. Ocenjevanje urejenosti okolja naših domačij je potekalo samo tri leta, potem je te koristne in lepe akcije bilo konec.

Turistično društvo Kog je med najaktivnejšimi društvi v kraju.
Vsako leto organizira odmevno prireditev »Dnevi turizma na Kogu« in skrbi za lepo ureditev kraja.
Žal ni uspela ideja, ki so jo zasnovali skupaj z domačim vrtnarjem Frančekom Vnukom, da bi Kog postal kraj cvetočih vrtnic, da bi vrtnice zasadili pri vsaki domačiji in na sepih vinogradov. Mogoče je ponovno dozorel čas, da ta pobuda oživi in se tej čudoviti rastlini posveti ustrezna pozornost vseh Kogovčanov.

Turistično društvo vsako leto v času Dnevov turizma organizira postavitev klopotca in v zadnjem času vse bolj odmeven Vinski festival, na katerem predstavijo vina, ki so jih na ocenjevanje poslali vinogradniki, ki imajo svoje vinograde na območju Koga.

Turistično društvo Kog je bilo pobudnik in organizator izvolitve »Kogovske vinske kraljice«. Pripravilo je razpisne pogoje in vsaki dve leti izvoli novo vinsko kraljico.
Prva vinska kraljica je bila izvoljena leta 2008, zdaj svoje poslanstvo opravlja četrta vinska kraljica.

K Turističnemu društvu Kog, se je leta 2009 pripojilo Kulturno društvo »Jože Kerenčič« Kog in od tega datuma društvo nosi naziv TURISTIČNO IN KULTURNO DRUŠTVO KOG.