JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR 5. KOGOVSKE VINSKE KRALJICE

 • Natečaj za izbor Kogovske vinske kraljice traja od  01. do 20. maja 20016.
 • Kandidatke  se  prijavijo pisno najpozneje do 20. maja 2016
 • Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
 • ime in priimek
 • stalni naslov
 • rojstne podatke
 • podatke o izobrazbi
 • kratek življenjepis
 • fotografijo
 • Kogovska vinska kraljica lahko postane ženska, ki je dopolnila 18 let starosti. Poleg tega mora izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

–  da je sama lastnik vinograda

–  da se z vinogradništvom ukvarjajo v družini

–  da izkaže posebna znanja in pripravljenost za promocijo vin kogovskih

   vinogradnikov

 • Izbor vinske kraljice bo opravila 5 članska komisija, ki jo imenuje TKD Kog. Komisija bo opravila izbor na osnovi naslednjih kriterijev:
 • splošno znanje
 • poznavanje vinogradništva in vinarstva v Sloveniji
 • poznavanje ponujanja vina
 • poznavanje vsaj enega tujega jezika
 • komunikativnost
 • Izbrana kandidatka dobi naziv 5. »Kogovska vinska kraljica« in denarno nagrado v višini 200 EUR. Turistično društvo zagotovi vinski kraljici obleko, krono in lento, ki jih je vinska kraljica dolžna nositi na vseh javnih nastopih.
 • Kronanje vinske kraljice bo opravljeno v času Dnevov turizma na Kogu avgusta 2016.
 • Funkcija vinske kraljice traja 2 leti.